Với cán bộ nhân viên

VỚI NHÂN VIÊN

(04/02/2015)

Luôn coi trọng nhân tố con người với vai trò then chốt cho sự nghiệp phát triển và hội nhập trong thời gian qua, cũng như để thực hiện tốt chiến lược phát triển trong tương lai, Nguyễn Liêu đã thực hiện có hiệu quả chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài với tiêu chuẩn tuyển dụng, đào tạo, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Những hoạt động này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong công tác nhân sự và khuyến khích cán bộ nhân viên nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý qua những khóa học, khóa đào tạo thiết thực, tạo môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thử thách, mở ra con đường thăng tiến cho nhân viên và luôn đánh giá cao những đóng góp của cán bộ nhân viên đối với sự phát triển chung của Nguyễn Liêu

 

[về đầu trang]