Với nhà đầu tư

VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

(07/02/2015)

Ban lãnh đạo công ty Nguyễn Liêu với phương châm "Quản trị chuẩn mực - Kiểm soát trách nhiệm - Điều hành chuyên nghiệp" đã thiết lập, vận hành bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành tốt nhất nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban lãnh đạo công ty; xây dựng niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan với các cam kết:

  • Quản lý một cách thận trọng, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo hiệu quả cao nhất.
  • Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch và công khai cho việc giám sát, với sự cung cấp thông tin tương xứng cho bên có liên quan.
  • Tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị, đưa ra các đề xuất cũng như góp ý để công ty, ngày càng hoàn thiện, phát triển.
  • Kiểm soát rủi ro phù hợp, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.
  • Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty đều tuân thủ đúng các quy chế đã đề ra.

 

[về đầu trang]