Với khách hàng - đối tác

VỚI KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

(07/02/2015)

VỚI KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

Nguyễn Liêu tâm niệm "kinh doanh là sứ mệnh chứ không phải quyền lợi", cung cấp sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu, mong đợi về chất lượng và tạo giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng, đối tác, người tiêu dùng.

Nguyễn Liêu  cam kết thực hiện:

  • Tuân thủ Luật  Cạnh Tranh.
  • Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng..
  • Giữ gìn uy tín trong giao thương, kinh doanh với đối tác, nhà cung ứng.
  • Không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

[về đầu trang]