Vị trí tuyển dụng NL

img

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

(28/10/2015)
Thực hiện các công việc kế toán như: - Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán - Giao dịch ngân hàng, BHXH, thống kê, thuế - Theo dõi tồn kho công ty - Theo dõi công nợ
img

Trưởng Phòng Kinh Doanh

(13/02/2015)
Xây dựng chính sách bán hàng, chiến lược phát triển thị trường Van Công Nghiệp ở các tỉnh tại Việt Nam.
img

Nhân viên bán hàng

(10/03/2015)
Có khả năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán và thuyết phục, giới thiệu sản phẩm, ...
img

Thư ký

(10/03/2015)
Thực hiện công việc hành chính – văn phòng và các nhiệm vụ khác của Ban Giám đốc, ...
img

Tài xế xe + giao hàng

(27/10/2015)
Cần cù, chịu khó, ....
img

NHÂN VIÊN KINH DOANH

(05/03/2015)
Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường trong nước, đàm phán ký kết hợp động, ...