Tuyển dụng

img

Chiến lược nguồn nhân lực

(08/02/2015)
Với bề dày hơn 15 năm hình thành và phát triển, Nguyễn Liêu đã có những bước phát triển vượt bậc. Quan điểm “Con người là tài sản vô giá” của Ban lãnh đạo là trường tồn qua thời gian.
img

Vị trí tuyển dụng

(06/02/2015)
“Nhân sự chính là huyết mạch, là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp” .Với quan điểm này, Nguyễn Liêu luôn xem nhân sự là chìa khóa để Công ty vận hành hiệu quả và phát triển bền vững.
img

Vị trí tuyển dụng NL

Vị trí tuyển dụng NL