VAN ĐIỆN TỪ

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

 

 

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 65A

- Thân                : Đồng

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

Nhiệt độ          : -5°C đến 180°C

- Kiểu                : Lắp bích

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Nước.

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

 

Dowload CATALOGUE

Sản phẩm liên quan

img

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 65A

- Thân                : Inox

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

Nhiệt độ          : 0°C đến 110°C

- Kiểu                : Lắp ren

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Khí, Dầu, Nước

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

 

img

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 50A

- Thân                : Inox

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

Nhiệt độ          : 0°C đến 110°C

- Kiểu                : Lắp ren

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Khí, Dầu, Nước

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

 

img

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 65A

- Thân                : Đồng

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

Nhiệt độ          : 0°C đến 180°C

- Kiểu                : Lắp bích

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Hơi

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

 

img

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 50A

- Thân                : Đồng

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

- Nhiệt độ          : 0°C đến 180°C

- Kiểu                : Lắp ren

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Hơi

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

img

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 50A

- Thân                : Đồng

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

- Nhiệt độ          : 0°C đến 180°C

- Kiểu                : Lắp ren

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Hơi

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

img

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 50A

- Thân                : Đồng

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

- Nhiệt độ          : 0°C đến 60°C

- Kiểu                : Lắp ren

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Nước

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

img

VAN ĐIỆN TỪ

Giá sản phẩm: VND

 

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính    : 15A - 50A

- Thân                : Đồng

- Áp lực             : 10Kgf/cm2

Nhiệt độ          : 0°C đến 60°C

- Kiểu                : Lắp ren

- Điện áp           : AC220V, DC 24V

- Sử dụng         : Nước

* Xuất xứ          : AUTOSIGMA - KOREA

[về đầu trang]