VAN CỬA

VAN CỬA TY NỔI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 15A - 500A

- Thân        :  Gang dẻo

- Đĩa/Trục  : Inox

- Nhiệt độ  : -20°C đến 300°C

- Kiểu         :  Lắp bích; JIS10K, 20K; ANSI- 150LB, 300LB

- Sử dụng  : Hơi, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ    : Hitachi - Japan.

Dowload CATALOGUE

Sản phẩm liên quan

img

VAN CỬA ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 15A - 500A

- Thân         : Thép đúc, Inox

- Đĩa /Trục  : Inox

- Nhiệt độ   : -20°C đến 450°C

- Kiểu          : Lắp bích ; JIS - 10K, 20K, 40K; ANSI - 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB

- Điện áp     : 220V/380V -50Hz

- Sử dụng   : Hơi, Dầu, Nước

*Xuất xứ     : Japan, Korea.

img

VAN CỬA TY NỔI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 15A - 300A

- Thân        : Thép đúc

- Đĩa /Trục : Inox

- Nhiệt độ  : -20°C đến 450°C

- Kiểu         : Lắp bích ;JIS10K, 20K, 40K; ANSI - 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB

- Sử dụng  : Hơi, Dầu,Nước...

*Xuất xứ    : Hitachi - Japan.

img

VAN CỬA TY NỔI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size                 : 40A - 400A

- Thân                : Inox (SCS13, SCS14) Van cửa ty nổi, van cửa, van cửa inox

- Đĩa/Trục          : Inox ( SCS13, SCS14)

- Sơ mi, Gương: Inox

- Nhiệt độ          : -20°C đến 250°C

- Kiểu                 : Lắp bích; JIS 10K, 20K; ANSI - 150LB, 300LB

- Sử dụng          : Hơi, Dầu, Nước, Axit và Gas…

*Xuất xứ            : Hitachi- Japan

 

img

VAN CỬA TY NỔI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 50A - 500A

- Thân          : Inox (SCS13, SCS14) van cửa ty nổi

- Đĩa             : Inox (SCS13, SCS14)

- Trục           : Inox (SCS13, SCS14)

- Nhiệt độ    :  -20 - 220°C

- Kiểu           : Lắp bích ; JIS - 10K; CLASS 150

-Sử dụng     : Hơi, Dầu, Nước, Axit...

*Xuất xứ      :  Dong Jin - Korea

img

VAN CỬA TY NỔI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size             : 50A - 1000A

- Thân           : Thép

- Đĩa, Sơ mi  : Inox

- Trục            : Inox

 - Nhiệt độ     : 300°C

 - Kiểu           : Lắp bích; JIS - 10K, CLASS 150

- Sử dụng     : Hơi, Dầu, Nước

*Xuất xứ       : Dong Jin - Korea

img

VAN CỬA TY NỔI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size         : 50A - 300A

- Thân        : Gang 

- Đĩa           : Gang

- Trục         : Inox 

- Nhiệt độ  : 120°C

- Kiểu         : Lắp bích;  JIS -10K

- Sử dụng  : Hơi, Dầu, Nước...

*Xuất xứ    : Dong Jin -  Korea

 

 

img

VAN CỬA TY CHÌM ( CÓ TAY )

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 40A - 1000A

- Thân        : Gang dẻo

- Đĩa           : EPDM + Gang dẻo

- Trục         : Inox 

- Nhiệt độ  : 0°C - 80°C

- Kiểu         : Lắp bích -  PN16

- Sử dụng  : Nước,Nước Sạch, Khí...

*Xuất xứ    : Dong Jin -  Korea

img

VAN CỬA TY CHÌM ( KHÔNG TAY )

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size            : 40A - 1000A

- Thân          : Gang dẻo

- Đĩa             : EPDM + Gang dẻo

- Trục           : Inox 

- Nhiệt độ    : 0°C - 80°C

- Kiểu           : Lắp bích -  PN16

- Sử dụng    : Nước, Nước Sạch, Khí...

*Xuất xứ      : Dong Jin -  Korea

[về đầu trang]