VAN BI

VAN BI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size                 : 40A- 200A

- Thân               : Gang

- Bi                    : Inox

- Nhiệt độ         : 180°C

- Kiểu                : Lắp bích -  JIS 10K

- Sử dụng         : Hơi, Dầu, Nước và Gas …

*Xuất xứ           : Dong Jin - Korea.

Dowload CATALOGUE

Sản phẩm liên quan

img

VAN BI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size            : 15A- 300A

- Thân          : Gang dẻo

- Bi               : Inox

- Nhiệt độ    : 300°C

- Kiểu           : Lắp bích ; JIS10K, 20K; ANSI - CLASS 150, 300

- Sử dụng    : Hơi, Dầu, Nước và Gas …

*Xuất xứ      : Hitachi - Japan.

img

VAN BI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 15A- 300A

- Thân         : Gang dẻo

- Bi              : Inox

- Nhiệt độ   : 300°C

- Kiểu          : Lắp bích; JIS10K, 20K;  ANSI - 150LB, 300LB

- Sử dụng   : Hơi, Dầu, Nước và Gas …

*Xuất xứ     : Hitachi - Japan.

img

VAN BI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size             : 15A- 100A

- Thân           : Gang dẻo

- Bi                : Inox

- Nhiệt độ     : 220°C

- Kiểu            : Lắp bích; JIS - 10K, 20K; ANSI - CLASS 150, 300

- Sử dụng     : Hơi, Dầu, Nước và Gas …

*Xuất xứ       : Hitachi - Japan.

img

VAN BI - INOX

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 15A- 300A

- Thân        : Inox  (SCS13, SCS14)

- Bi             : Inox (SCS13, SCS14)

- Nhiệt độ  : 220°C

- Kiểu         : Lắp bích; JIS10K, 20K

- Sử dụng  : Nước, Axit, Gas

*Xuất xứ    : Dong Jin - Korea.

 

 

 

[về đầu trang]