VAN ĐIỀU KHIỂN

VAN BI 3 NGÃ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 15A - 150A

- Thân          : Thép, Inox (SCS13)

- Bi, trục      : Inox (SCS13)

- Điện áp     : 220V/1 pha/50 Hz- IP67

- Nhiệt độ    : -20°C đến 350°C

- Kiểu          : 3 Ngã, lắp bích

- Hoạt động : ON/OFF 

- Áp lực       : JIS : 10K, 20K …/ANSI: 150LB, 300LB

- Sử dụng   : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

* Xuất xứ    : Japan, Korea

Dowload CATALOGUE

Sản phẩm liên quan

img

VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH

Giá sản phẩm: VND

 ** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-Size             : 15A ~ 500A

- Thân          : Gang , Thép, Inox

- Mình van   : Van cầu, Van bướm, Van bi

-Nhiệt độ     : -100°C ~ 550°C

- Kiểu          : Điều khiển màng, Piston; JIS - 10K,  20K, 40K, 63K…; ANSI - 150LB, 300LB, 600LB…

- Sử dụng   : Hơi, Khí, Dầu, Gas…

*Xuất xứ     : Italy, Germany, Japan, Korea

 

img

VAN BƯỚM ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size              : 50A - 1200A

- Thân             : Gang, Gang dẻo, Thép, Inox

- Đĩa, trục       : Inox

- Lớp lót         : EPDM, Viton, Teflon, Inox.

- Điện áp        : 220V/380V/460V (1 pha, 3 pha) 50 Hz, IP67

- Hoạt động   : ON/OFF

- Áp lực         : JIS 10K, 20K…/CLASS: 150LB, 300LB/ DIN:PN10,PN16 …

- Nhiệt độ      : -20°C đến 400°C

- Sử dụng      : Hơi, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ        : Japan

img

VAN BƯỚM ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

 ** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size               : 50A - 1200A

- Thân Van      : Inox (SCS13,SCS14)

- Đĩa ,trục        : Inox (SCS13,SCS14)

- Lớp lót          : EPDM, Viton, Teflon, Inox.

- Điện áp         : 220V/380V/460V (1 pha, 3 pha) 50 Hz, IP67

- Hoạt động     : ON/OFF,Tuyến tính

- Áp lực           : JIS - 10K, 20K…

- Nhiệt độ        : -20°C đến 350°C

- Sử dụng       : Hơi, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ         : Dong Jin - Korea

img

VAN BƯỚM ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích cỡ           : 40A - 1000A

- Thân van        : Inox

- Đầu khí nén   : Hợp kim nhôm

- Đĩa, trục         : Inox

- Lớp lót           : Teflon

- Áp lực            : JIS - 10K,   20K…; ANSI - 150LB, 300LB

- Nhiệt độ         : -20°C đến 350°C

- Hoạt động     : ON/OFF; tuyến tính

- Sử dụng        : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

* Xuất xứ         : Dong Jin - Korea

img

VAN BƯỚM ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size              : 50A - 1200A

- Thân van     : Gang, Gang dẻo, Thép, Inox

- Đĩa trục       : Inox

- Lớp lót        : EPDM, Viton, Teflon, Inox.

- Điện áp       : 85V~265V/1pha, 24V DC, 50 Hz, IP67

- Hoạt động   : ON/OFF

- Áp lực         : JIS 10K

- Nhiệt độ      : -20°C đến 400°C

- Sử dụng     : Hơi, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ       : Dong Jin - Korea

img

VAN BƯỚM ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích cỡ           : 40A - 1200A

- Thân van        : Gang, Gang dẻo, Thép, Inox

- Đầu khí nén   : Hợp kim nhôm

- Đĩa, trục         : Inox

- Lớp lót           : EPDM, Viton, Teflon, Inox.

- Áp lực            : JIS - 10K,   20K…; ANSI - 150LB, 300LB

- Nhiệt độ         : -20°C đến 350°C

- Hoạt động     : ON/OFF; tuyến tính

- Sử dụng        : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

* Xuất xứ         : Dong Jin - Korea

img

VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size                : 15A - 200A

- Thân van        : Inox (SCS13, SCS14)

- Đầu khí nén   : Hợp kim nhôm

- Bi trục            : Inox

- Nhiệt độ         : -20°C đến 200°C

- Kiểu                : Lắp bích; JIS10K, 20K…; Class - 150LB, 300LB

- Hoạt động      : ON/OFF; tuyến tính

- Sử dụng         : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ           : Dong Jin - Korea

img

VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size               : 1/2" ~ 2"

- Thân van      : Inox (SCS13, SCS14)

- Bi, trục          : Inox (SCS13, SCS14)

-Đầu khí nén  : Hợp kim nhôm

- Áp lực          : JIS - 10K, 20K…; ANSI; CLASS 150LB, 300LB

- Nhiệt độ       : -20°C đến 200°C

- Kiểu              : Lắp ren

- Sử dụng       : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ         : Dong Jin - Korea

img

VAN BI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size            : 15A - 100A

- Thân           : Inox (SCS13)

- Bi, trục       : Inox (SCS13)

- Điện áp      : 220V/1 pha/50 Hz- IP67

- Nhiệt độ    : -20°C đến 200°C

- Kiểu           : Lắp bích;

- Hoạt động  : - ON/OFF

- Sử dụng    : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ      : Dong Jin - Korea

img

VAN BI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size            : 25A - 200A

- Thân           : Inox (SCS13)

- Bi, trục       : Inox (SCS13)

- Điện áp      : 220V/1 pha/50 Hz- IP67

- Nhiệt độ    : -20°C đến 200°C

- Kiểu           : Lắp bích

- Hoạt động  : ON/OFF

- Sử dụng    : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

*Xuất xứ      : Dong Jin - Korea

img

VAN BI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size             : 15A - 50A

- Thân           : Inox (SCS13)

- Bi, trục       : Inox (SCS13)

- Điện áp      : 85- 265V/1 pha/50 Hz, 24VDC

- Áp lực        : JIS 10K, 20K…; ANSI - 150LB, 300LB

- Nhiệt độ     : -20°C đến 200°C

- Kiểu            : Lắp Ren; Hoạt động - ON/OFF

- Sử dụng     : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

* Xuất xứ      : Japan, Korea

[về đầu trang]