VAN 1 CHIỀU

VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size            : 15A - 300A

- Thân          : Inox

- Lá              : Inox

- Nhiệt độ    : 300°C

- Kiểu           : Lắp bích; JIS - 10K, 20K…

- Sử dụng    : Hơi, Nước, Gas

*Xuất xứ      : Dong Jin - Korea

Dowload CATALOGUE

Sản phẩm liên quan

img

VAN 1 CHIỀU HƠI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : DN15 - DN 300

- Thâ            : Thép

- Đĩa             : Inox

- Nhiệt độ    : 350°C

- Kiểu          : Lắp bích -  PN16,PN 25, PN40

- Sử dụng   : Hơi

* Xuất xứ    : Ami - Germany.

img

VAN 1 CHIỀU ĐỨNG

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size              : 50A - 200A

- Thân            : Gang

- Đĩa, lớp lót  : Inox …

- Nhiệt độ      : 120°C

- Kiểu             : Lắp bích -  JIS 10K

- Sử dụng      : Nước

* Xuất xứ       :  Dong Jin - Korea.

img

VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 15A - 200A

- Thân          : Inox (SCS13, SCS14)

- Lá              : Inox (SCS13, SCS14)

- Nhiệt độ    : 220°C

- Kiểu          : Lắp bích; JIS - 10K, 20K

- Sử dụng   : Nước, Axit, Gas

* Xuất xứ    : Japan.

img

VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 50A - 300A

- Thân        :  Gang Dẻo

- Lá             : Inox …

- Nhiệt độ   : 220°C

- Kiểu         : Lắp bích; JIS10K, 20K, CLASS150, CLASS 300

- Sử dụng  : Khí, Hơi, Oil, Water...

*Xuất xứ    : Japan

img

VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 50A - 300A

- Thân         : Gang

- Đĩa, Lá      : Gang

- Nhiệt độ   : 120°C

- Kiểu          : Lắp bích - JIS 10K

- Sử dụng   : Nước

* Xuất xứ    :  Dong Jin - Korea.

img

VAN 1 CHIỀU BƯỚM INOX

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size              : 50A - 1000A

- Thân             : Inox (SCS13)

- Đĩa, lớp lót   : Inox…

- Nhiệt độ       : 120°C

- Kiểu              : Wafer; JIS - 10K, 20K…; ANSI, CLASS 150LB, 300LB

- Sử dụng       : Nước, Khí

* Xuất xứ       : Dong Jin - Korea.

img

VAN 1 CHIỀU BƯỚM

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size              : 50A - 1000A

- Thân             : Gang, Gang dẻo, Thép

- Đĩa, lớp lót   : Inox …

- Nhiệt độ       : 120°C

- Kiểu              : Wafer; JIS10K, 20K…; ANSI, CLASS 150LB, 300LB

- Sử dụng       : Nước, Khí

* Xuất xứ        : Dong Jin Korea.

img

VAN 1 CHIỀU 1 LÁ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 40A - 300A

- Thân         : Inox (SCS13, SCS14)

- Lá             : Inox (SCS13, SCS14)

- Áp lực      : JIS - 10K, 20K; DIN - PN16

- Nhiệt độ   : 220°C

- Sử dụng   : Nước, Khí, Axit...

* Xuất xứ    : Dong Jin - Korea.

img

VAN 1 CHIỀU HƠI

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-Size            : 1/2'' ~ 2"

- Thân         : Gang dẻo

- Đĩa            : Inox

- Nhiệt độ   : 220°C

- Kiểu          : Lắp ren -  JIS 10K

- Sử dụng   :  Hơi

*Xuất xứ     : Hitachi - Japan.

[về đầu trang]