LOẠI KHÁC

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ                          : Nhôm

- Dây, đầu cảm biến: Inox

-  Đường kính          :  6"xL50mmxNPT 1/2

-  Nhiệt độ                : 50°C đến 200°C

-  Dạng                      : Nhiệt kế.

* Xuất xứ                  : Dong Jin - Korea

Dowload CATALOGUE

Sản phẩm liên quan

img

VAN INOX

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-Size             : 1/2" ~ 3"

-Thân           : Inox 

-Trục            : Inox

-Lớp Lót       : PTFE

-Nhiệt độ     : 180°C

-Áp suất       : JIS 10K

-Kiểu            : Lắp ren

-Sử dụng      : Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas..

-Xuất xứ       : Korea

img

VAN ĐỒNG

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-Size        : 1/2" ~ 3"

-Thân          : Đồng

-Trục           : Đồng

-Nhiệt độ     : 120°C

-Áp suất      : JIS 10K

-Kiểu           : Lắp ren

-Sử dụng    : Hơi, khí, dầu, nước, gas..

-Xuất xứ     : Korea

img

VAN CẢM BIẾN NHIỆT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính  : 15A - 200A

- Thân              : Đồng, Gang, Gang dẻo.

- Áp lực           :

  * JIS   : 10K, 20K…

  * ANSI: 150LB, 300LB…

- Nhiệt độ       : 0°C đến 250°C

- Kiểu              : Lắp ren, Lắp bích …

- Sử dụng       : Hơi

*Xuất xứ         : Japan, Korea.

img

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đường Kính      : 15A - 200A

- Thân                  : Đồng, Gang, Gang dẻo.

- Áp lực               :

  * JIS   :   10K,   20K …

  * ANSI: 150LB, 300LB …

- Nhiệt độ           : 0°C đến 250°C

- Kiểu                 : Lắp bích…

- Sử dụng          : Hơi, Khí

* Xuất xứ           : Japan, Korea.

img

CÔNG TẮC DÒNG CHẢY

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ                  : Nhựa

- Chân              : Đồng

- Lá                   : Inox

- Đường kính  : ø 27, ø 34

- Điện áp         : 220V/1pha

*Xuất xứ          : Japan, Korea.

img

CÔNG TẮC ÁP SUẤT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vỏ            : Nhựa, Chân: Đồng.

Áp suất   :

- 50CmHg  ~ 3 kgf/cm2

- 50CmHg  ~ 6 kgf/cm2

- 1 ~ 10 kgf/cm2

- 5 ~ 20 kgf/cm2

- 5 ~ 30 kgf/cm2

-Xuất xứ    : Japan

img

CÔNG TẮC ÁP SUẤT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ            : Nhựa

- Chân         : Đồng

-  Áp suất   :

- 50CmHg  ~ 3 kgf/cm2

- 50CmHg  ~ 6 kgf/cm2

  1 ~ 10 kgf/cm2,   5 ~ 20 kgf/cm2,   5 ~ 30 kgf/cm2

- Xuất xứ    : DONGJIN - KOREA

img

ĐỒNG HỒ NHIỆT

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vỏ                          : Inox.

- Dây, đầu cảm biến: Inox

Đường kính          :  ø100, ø150, ø 200

Nhiệt độ                : -50°C đến 650°C

Kiểu                       :  Dây 3M, 6M, 10M

* Xuất xứ                  : Dong Jin - Korea.

img

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ

Giá sản phẩm: VND

 

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ                           : Inox.

- Dây, đầu cảm biến  : Inox

-  Đường kính            :  ø100, ø150, ø 200

-  Nhiệt độ                 : -50°C đến 650°C

-  Kiểu                       : Chân đứng.

* Xuất xứ                  : Dong Jin - Korea.

 

img

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT INOX

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ                       : Inox

-  Chân                  : Inox

-  Mặt đồng hồ      : có dầu

-  Đường kính      :ø 60, ø75, ø100ø150, ø200

-  Áp suất             : -76CmHg -> 1500Kgf/cm2

-  Cấp chính xác  : 1.0, 1.5

-  Kiểu                   : Chân đứng, Chân sau, Màng.

* Xuất xứ              : DONGJIN - Korea.

img

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT INOX

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ                       : Inox

-  Chân                  : Đồng mạ chrome

-  Mặt đồng hồ      : có dầu

-  Đường kính       : ø 60, ø75, ø100, ø150

-  Áp suất             : -76CmHg -> 1500Kgf/cm2

-  Cấp chính xác  : 1.0, 1.5

-  Kiểu                   : Chân đứng, Chân sau.

* Xuất xứ              : DONGJIN - Korea.

img

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT THÉP

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ                       : Thép

-  Chân                  : Đồng

Đường kính      :ø 60, ø75, ø100, ø150, ø200

-  Áp suất             : -76CmHg -> 350 Kgf/cm2

-  Cấp chính xác  : 1.5

-  Kiểu                   : Chân đứng, Chân sau

* Xuất xứ              : DONGJIN - Korea.

[về đầu trang]