BẪY HƠI

BẪY HƠI LY ÚP

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 32A - 100A

- Thân          : Gang

- Đĩa, ly        : Inox

- Nhiệt độ    : 220°C

- Kiểu           : Lắp bích -  JIS 10K

- Sử dụng    : Hơi, Nước

*Xuất xứ      : Jokwang - Korea.

Dowload CATALOGUE

Sản phẩm liên quan

img

BẪY HƠI PHAO

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 15A - 50A

- Thân        : Gang, Thép

- Phao        : Inox

- Nhiệt độ  : 220°C

- Kiểu         : Lắp bích;  JIS - 10K

- Sử dụng  : Hơi, Nước

* Xuất xứ   : Jokwang - Korea.

img

BẪY HƠI PHAO

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 1/2'' ~ 2''

- Thân          : Gang, Thép

- Phao          : Inox

- Nhiệt độ    : 0°C đến 220°C

- Kiểu           : Lắp ren - JIS: 10K

- Sử dụng    : Hơi, Nước

* Xuất xứ     :  Jokwang - Korea.

img

BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN ( ĐĨA )

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 15A - 25A

- Thân          :  Inox

- Đĩa             : Inox

- Nhiệt độ    : 0°C đến 400°C

- Kiểu           : Lắp ren, Hàn, Lắp bích;  JIS - 10K, 20K, 40K

- Sử dụng   : Hơi, Nước

* Xuất xứ    : Jokwang - Korea.

img

BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN ( ĐĨA )

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size            : 1/2'' ~ 1''

- Thân          : Gang

- Đĩa, Trục   : Inox

- Nhiệt độ    : 220°C

- Kiểu          : Lắp ren -  JIS  : 16K

- Sử dụng   : Hơi, Nước

*Xuất xứ     : Jokwang - Korea.

img

BẪY HƠI LY ÚP

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 1/2'' ~ 1''

- Thân        : Gang, Thép đúc, Inox …

- Đĩa, ly      : Inox

- Nhiệt độ  :  220°C

- Kiểu         : Lắp ren -  JIS: 10K

- Sử dụng  : Hơi, Nước

* Xuất xứ   : Jokwang - Korea

img

BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN ( ĐĨA )

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size           : 1/2'' ~ 2''

- Thân          : Gang, Thép đúc, Inox …

- Nhiệt độ    : 0°C đến 400°C

- Kiểu           : Lắp ren;  JIS10K, 20K, 40K…; DIN - PN16, PN25, PN40 …

- Sử dụng    : Hơi, Nước

*Xuất xứ     : Jokwang - Korea.

img

BẪY HƠI ĐỒNG TIỀN ( ĐĨA )

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Size          : 1/2'' ~ 2''

- Thân        : Gang, Thép đúc, Inox …

- Nhiệt độ  : 0°C đến 400°C

- Kiểu        : Lắp ren; JIS  - 10K,  20K, 40K…; DIN - PN16, PN25, PN40 …

- Sử dụng : Hơi, Nước, Gas …

*Xuất xứ   : Jokwang - Korea.

[về đầu trang]