Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực kinh doanh van công nghiệp

SỨ MỆNH

Cam kết cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế và giá hợp lý, đa dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và toàn xã hội.

 

[về đầu trang]